Гелообразен концентриран препарат за миене на съдове !


Bingo гел
Гелообразен концентриран препарат за миене на съдове със силно пенообразуване. Bingo Гел се отличава от останалите преперати за миене на съдове със своята икономичност. С малко количество от Bingo Гел ще измиете много повече съдове, ще почистите до блясък фаянсови товърхонсти, фурни, мивки, бани и др. Със свежо ухание на лимон.
Всички продукти се отличават с високо качество, резултат от използваните качествени суровини, модерни производствени технологии и от от непрекъснатия контрол на всеки етап от производството.


Информационен лист за безопасност и съставки
Bingo Gel
Информационен фиш за съставките


 Продукт
Слоеве/бр.в пакет
Опаковка
 Bingo
Gel
250
 Bingo
Gel
400
 
Официални правила за томболата на Bingo в магазини Carrefour (20.07.2011 - 20.08.2011)
1. Организатор

1.1. Промоцията „Bingo Soft , Bin...
Официални правила за томболата на Bingo в магазини Fantastico (20.07.2011 - 20.08.2011)
1. Организатор

1.1. Промоцията „Bingo Soft , Bin...
ПЕЧЕЛИВШИ В ТОМБОЛАТА НА BINGO - МАГАЗИНИ CARREFOUR И FANTASTICO
1.Търговска верига Carrefour:
· Илияна Ангелова Дим...