Изпълва дома Ви със свежо ухание!Не оставя следи и лепкавост по повърхностите, няма нужда от изплакване.


BINGOSIL ЗА ПРОЗОРЦИ
Почиства до блясък всички миещи се гладки повърхности без да остави и петънце мръсотия, осигурява идеално почистване и хигиена без да има нужда от изплакване.


Всички продукти се отличават с високо качество, резултат от използваните качествени суровини, модерни производствени технологии и от от непрекъснатия контрол на всеки етап от производството.

Информационен лист за безопасност и съставки

Bingo Window

Информационен фиш за съставките


 Product
Description
Package
 Bingosil Универсал
Window
500
 Bingosil Резерв
Window
500
 
HAYAT Bulgaria Chemical Ltd.
Office – VarnabrWest Industrial Zone. Washing deterg...